Prognose financieel resultaat

In onderstand overzicht is een prognose opgenomen van het financieel resultaat inclusief de uitkomsten van de eerste managementrapportage 2016. Deze prognose is gebaseerd op de meest actuele en bij ons bekende ontwikkelingen per eind mei 2016.

bedragen x € 1.000

Begrotingsperspectief 2016-2019

Begroting
2016

MJB
2017

MJB
2018

MJB
2019

Begrotingsresultaat

Saldo bestaand beleid

1.308

774

236

242

Saldo nieuw beleid

- 464

- 417

- 422

- 422

Amendementen

- 28

- 28

- 28

- 28

Uitkomst Septembercirculaire 2015

341

336

570

624

Compensaties Septembercirculaire 2015

45

- 11

- 14

- 19

Uitkomst Decembercirculaire 2015

115

84

86

86

Compensaties Decembercirculaire 2015

- 5

- 5

- 6

- 6

Actualisatie reserves en voorzieningen 2015

- 34

- 34

- 34

- 34

Zonnepanelen Gemeentewerf

- 1

- 1

- 1

- 1

Bestuursrapportage 2016

119

266

274

273

Begrotingsperspectief 2016-2019 na bestuursrapportage 2016

194

311

319

318