Budgetoverheveling 2015-2016

Onderbouwing budgetoverheveling 2015 - 2016

Nr.

Afdeling

Groot-boeknr.

Kosten-soort

Omschrijving

Budget bedrag

Uitgaven tm april

Nog te verwachten uitgaven

Vrij-verval

1

Klant & Organisatie

69150

34530

Middelen ICT/Dienstverlening

200.000

200.000

2

Klant & Organisatie

69301

34300

Extra capaciteit DIV

30.000

30.000

3

Mens & Omgeving

69302

30300

Extra capaciteit Veiligheid

28.200

28.200

4

Mens & Omgeving

62120

42410

Lokaal stimuleringsbeleid

9.000

9.000

5

Mens & Omgeving

65511

34300

NME-gelden

5.600

5.600

6

Mens & Omgeving

63503

42320

Kledingactie minima

50.000

14.400

35.600

7

Mens & Omgeving

65110

34300

GIDS-gelden

80.000

80.000

8

Mens & Omgeving

65510

42410

Milieuprojecten

98.500

11.000

87.500

Toelichting:
1. Er is afgesproken dat de beschikbare middelen binnen het programma ICT/Dienstverlening beschikbaar blijven binnen het programma om de ambities te realiseren
4. Budgetoverheveling i.v.m. werken met schooljaren. Inmiddels volledig uitgegeven.
5. Nodig voor IVN Educatieproject landschap en cultuurhistorie
6. Actie is gestart eind 2015 e loopt in 2016 door
7. Nodig voor project 'de gezonde wijk'.